ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία «STAND Γ. κ’ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΕ» δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της για την παρουσίαση και πώληση συρμάτινων ειδών.


1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή από στοιχεία που σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, να οδηγούν με βεβαιότητα στον προσδιορισμό συγκεκριμένου προσώπου. 

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία «STAND Γ. κ’ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΕ» τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τότε καλείται να σταματήσει αμέσως τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

Τα στοιχεία των χρηστών συλλέγονται ως εξής: τα στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, τα στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η κράτησή του, τα στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Η εταιρεία μας κάνει χρήση των πληροφοριών και δεδομένων που παρέχονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον χρήστη – πελάτη σχετικά με (α) την εκτέλεση της παραγγελίας σας, (β) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (γ) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία μας, (δ) ειδικές προσφορές της εταιρείας μας και για άλλους σκοπούς σχετιζόμενους με τους επαγγελματικούς, εμπορικούς, προωθητικούς και διαφημιστικούς στόχους της εταιρείας μας.

3. Συναίνεση στην τήρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης, επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα μας, εγγραφόμενος ως μέλος ή/και κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, ρητώς αποδέχεται και συναινεί στην από την εταιρεία μας τήρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι ρητά συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία «STAND Γ. κ’ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΕ» και από τους υπαλλήλους της εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε περίπτωση που η εταιρεία «STAND Γ. κ’ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΕ» δεν λάβει την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη – πελάτη για τη διαγραφή του από πληροφοριακό της σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.